Clicky

B-YourSpiritualSelf

Om je ware “Zelf” te worden moet je eerst je oude vertrouwde zelf loslaten.

Op ons levenspad komen we allemaal vroeg of laat op een splitsing. Al dan niet bewust van de impact van onze keuze slaan we de weg in van de gewoonte, het gekende, het vertrouwde of kiezen we voor het onbekende. Dit onbekende kunnen we omschrijven als de gedachte die buiten ons leeft. Een universele gedachte, dit wil zeggen een gedachte die niet voor jou alleen, maar voor iedereen zinvol is. Deze gedachte die geen deel uitmaakt van onze eigen innerlijk gekleurde wereld kunnen we ook omschrijven als een ideaal. Een zinvolle gedachte die bijdraagt aan de ontwikkeling van jou als individu en ruimer aan de ontwikkeling van anderen en de omgeving. Een zinvolle gedachte die ook betekenis heeft in het leven na de dood, wanneer alle materiële wetmatigheden wegvallen.

Belang van de asana’s – de yogahoudingen.

Het lichaam is een ideaal instrument om de gewaarwording van een hoger ideaal – een universele gedachte om te zetten tot in het fysieke lichaam.
De asana’s zijn esthetisch lichaamshoudingen die worden vormgegeven vanuit een concrete klare voorstelling. Deze voorstelling of gedachte wordt door het bewustzijn (denken, voelen, willen) in de gewaarwording gebracht en uiteindelijk fysiek vormgegeven door middel van het lichaam.
Aan de basis van het yogaonderricht in de yogalessen ligt het idee van een “Nieuwe yoga-wil”.
Dit idee ontstond bij Rudolf Steiner (antroposoof, architect, filosoof) en werd uitgewerkt en verder inhoudelijk ontwikkeld door Heinz Grill.  Heinz Grill is spiritueel leraar, antroposofisch natuurgeneeskundige, bergbeklimmer, auteur en internationale yogalesgever. Voor meer info omtrent de grondlegger: www.heinz-grill.de/nlCursussen